Logo Global energ ban quyen

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

Văn phòng Hồ Chí Minh

80/2 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Bình Dương

109 Vĩnh Phú 40, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Đăng ký nhận tin tức mới

Bích Ngọc

078 5222 039

Huỳnh Mai

0353 578 550