KHẢO SÁT - TƯ VẤN

Global Energy - Với đội ngũ kỹ sư giàu kình nghiệm cùng hệ thống phần mềm, thiết bị phục vụ công tác khảo sát mặt bằng, vị trí địa lý cũng như các yếu tố khí hậu, bức xạ và qua trọng nhất là hiệu quả kinh tế  trước khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.