Global Energy đồng hành cùng chính phủ hướng tới Net Zero Carbon 2050

Hotline: (028) 7102 7779

80/2 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điều kiện & điều khoản

  • Home
  • Điều kiện & điều khoản

Global Energy

Điều kiện & điều khoản

Ngày có hiệu lực: 12/08/2023

Chào mừng bạn đến với trang web Global Energy (https://globalenergy.vn/). Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và tuân thủ theo các điều khoản sau đây:

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  • Bản Quyền: Tất cả các nội dung, hình ảnh, và tài liệu trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Global Energy hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng mà không có sự cho phép có thể vi phạm quyền bản quyền.

2. Bảo mật Thông Tin

  • Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Sử Dụng Trang Web

  • Trách Nhiệm: Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web này và đảm bảo rằng bạn không sử dụng nó cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại cho người khác.

4. Liên Kết

  • Liên Kết Tới Trang Web Bên Ngoài: Các liên kết tới trang web bên ngoài không được kiểm soát bởi chúng tôi, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của chúng.

5. Thay Đổi Điều Khoản

  • Quyền Sửa Đổi: Chúng tôi có quyền sửa đổi điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản đã được sửa đổi.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

  • Miễn Trừ Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dựa vào thông tin trên trang web.

7. Liên Hệ

  • Liên Hệ: Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến điều khoản và điều kiện này có thể được gửi đến chúng tôi qua trang Liên Hệ trên trang web.

Xin cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.