BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Sau  khi ban hành nghị quyết số 13 của thủ tướng chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời, trong đó có quy định về giá mua điện của EVN đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, đã tạo động lực và hỗ trợ các nhà đầu tư tham gia xây dựng, đầu tư hệ thống mạnh mẽ.

Chính vì sự phát triển nóng cùng với sự định nghĩa, quy phạm định hình chưa rõ ràng về cấu trúc cũng như sự chặt chẽ trong quy định của hệ thống điện mặt trời áp mái đã dẫn đến những vướng mắc và buộc EVN cùng Bộ Công Thương phải có đề xuất cũng như kiến nghị giải quyết thấu đáo và rõ ràng để hỗ trợ các nhà đầu tư được giải phóng sản lượng nhanh chóng.  


Văn bản báo cáo của EVN lên Bộ Công Thương.

Trên thực tế hiện tại thời gian để thực hiện và đấu nối cũng như xác lập hợp đồng của các dự án điện năng lượng mặt trời nông nghiệp công nghệ cao đang rơi vào giai đoạn nước rút (31/12).

Vì vậy Bộ Công Thương cần sớm ban hành thông tư cũng như văn bản hướng dẫn để các chủ đầu tư đã đầu tư vào dự án được giải tỏa công suất.


Điện mặt trời áp mái các khối nhà xưởng Khu Công Nghiệp cũng đang là bài toán vô cùng đâu đầu khi mà đa số các doanh nghiệp này tiêu thụ điện rất lớn, diện tích mái rất rộng có thể lắp đến vài MW trong khi quyết định 13 lại chỉ giới hạn công suất <=1MW. 

Mong chờ một chỉ thị và quyết định mới giải tỏa các vướng mắc này  từ Bộ Công Thương.